พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครพนม

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

853.206

0

2

ท่าอุเทน

467.983

26

3

ปลาปาก

547.096

44

4

โพนสวรรค์

718.835

45

5

เรณูนคร

253.952

51

6

ธาตุพนม

367.884

52

7

วังยาง

137.931

60

8

ศรีสงคราม

671.317

67

9

นาแก

523.156

78

10

บ้านแพง

284.731

93

11

นาหว้า

288.448

93

12

นาทม

398.129

130

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 5,512.7 ตร.กม.