พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครปฐม

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

417.44

2

2

นครชัยศรี

284.031

14

3

พุทธมณฑล

52.3

20

4

สามพราน

249.347

21

5

กำแพงแสน

405.019

26

6

ดอนตูม

171.354

31

7

บางเลน

588.836

48

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 2,168.3 ตร.กม.