พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครนายก

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

728.123

3

2

ปากพลี

519.065

9

3

บ้านนา

388.453

17

4

องครักษ์

486.359

32

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 2,122.0 ตร.กม.