พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดน่าน

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

929.455

0

2

ภูเพียง

391.907

2

3

เวียงสา

1894.893

25

4

สันติสุข

416.837

32

5

แม่จริม

998.152

38

6

ท่าวังผา

702.204

43

7

บ้านหลวง

338.21

45

8

ปัว

657.363

60

9

นาน้อย

1408.122

60

10

เชียงกลาง

277.115

76

11

นาหมื่น

785.608

80

12

สองแคว

544.364

80

13

ทุ่งช้าง

760.811

98

14

บ่อเกลือ

848.341

133

15

เฉลิมพระเกียรติ

518.69

140

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 11,472.1 ตร.กม.