พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

617.447

0

2

ขนอม

433.926

97

3

ท่าศาลา

363.891

29

4

ทุ่งสง

1041.999

53

5

ปากพนัง

422.454

38

6

ฉวาง

528.227

74

7

ชะอวด

833.048

63

8

ร่อนพิบูลย์

335.523

32

9

สิชล

703.105

71

10

หัวไทร

417.733

70

11

เชียรใหญ่

232.743

50

12

ทุ่งใหญ่

603.287

76

13

นาบอน

192.899

56

14

เฉลิมพระเกียรติ

124.145

44

15

จุฬาภรณ์

192.505

54

16

ช้างกลาง

232.535

50

17

ถ้ำพรรณรา

169.104

81

18

นบพิตำ

720.156

52

19

บางขัน

601.662

78

20

พรหมคีรี

321.499

22

21

พระพรหม

147.963

12

22

พิปูน

363.753

64

23

ลานสกา

342.898

18

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 9,942.5 ตร.กม.