พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเลย

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

1480.492

1

2

วังสะพุง

1144.75

22

3

นาด้วง

590

37

4

เอราวัณ

161.6

42

5

ท่าลี่

683

46

6

หนองหิน

435

46

7

เชียงคาน

867

48

8

ภูเรือ

880.04

49

9

ภูหลวง

594.8

50

10

ภูกระดึง

709

74

11

ด่านซ้าย

1731.93

82

12

ปากชม

956.5

92

13

ผาขาว

463

112

14

นาแห้ว

627.5

117

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 11,424.6 ตร.กม.