พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำพูน

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

479.825

2

2

ป่าซาง

299.95

11

3

แม่ทา

762.63

25

4

บ้านธิ

129.024

26

5

บ้านโฮ่ง

596.901

40

6

เวียงหนองล่อง

49.433

45

7

ลี้

1701.99

105

8

ทุ่งหัวช้าง

486.129

105

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,505.9 ตร.กม.