พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำปาง

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

1156.623

0

2

เกาะคา

551.152

15

3

ห้างฉัตร

684.757

16

4

แม่ทะ

810.543

27

5

เสริมงาม

631.727

39

6

แม่เมาะ

959.151

40

7

แจ้ห่ม

1349.121

52

8

สบปราบ

502.464

54

9

เมืองปาน

865.103

69

10

งาว

1815.313

83

11

เถิน

1634.763

96

12

วังเหนือ

1034.323

107

13

แม่พริก

538.921

125

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 12,534.0 ตร.กม.