พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดกระบี่

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

595.738

0

2

เหนือคลอง

414.814

17

3

เขาพนม

788.522

39

4

คลองท่อม

1042.531

42

5

อ่าวลึก

772.989

48

6

ปลายพระยา

433.367

66

7

ลำทับ

320.708

67

8

เกาะลันตา

339.843

106

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,708.5 ตร.กม.