พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

1962.047

0

2

พรานกระต่าย

781.882

25

3

โกสัมพีนคร

476.167

28

4

คลองขลุง

1185.371

42

5

ไทรงาม

448.858

42

6

คลองลาน

1140.245

52

7

ทรายทองวัฒนา

252.96

53

8

ลานกระบือ

359.086

59

9

ขาณุวรลักษบุรี

1143.142

70

10

ปางศิลาทอง

480.546

70

11

บึงสามัคคี

377.186

90

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 8,607.5 ตร.กม.