พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

1305.297

0

2

บ้านเขว้า

544.315

13

3

ซับใหญ่

171

28

4

เนินสง่า

222.003

30

5

หนองบัวระเหว

841.782

35

6

จัตุรัส

731.031

36

7

คอนสวรรค์

468.147

38

8

แก้งคร้อ

582.196

45

9

หนองบัวแดง

2215.459

49

10

บำเหน็จณรงค์

560.3

58

11

ภูเขียว

801.757

76

12

ภักดีชุมพล

900.456

85

13

บ้านแท่น

308.707

92

14

เกษตรสมบูรณ์

1283.568

102

15

เทพสถิต

875.604

105

16

คอนสาร

966.665

120

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 12,778.3ตร.กม.