พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดชัยนาท

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

255.377

0

2

มโนรมย์

225.644

14

3

สรรพยา

228.277

21

4

วัดสิงห์

315.318

22

5

สรรคบุรี

354.796

27

6

หันคา

539.334

35

7

หนองมะโมง

291

42

8

เนินขาม

260

50

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 2,469.7 ตร.กม.