พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

378.663

0

2

บ้านโพธิ์

217.593

14

3

คลองเขื่อน

127.4

18

4

บางน้ำเปรี้ยว

498.659

19

5

บางปะกง

257.893

24

6

บางคล้า

227.89

25

7

พนมสารคาม

550

32

8

ท่าตะเกียบ

1054.772

32

9

แปลงยาว

237.23

35

10

สนามชัยเขต

1666

50

11

ราชสาส์น

134.9

53

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 5,351.0 ตร.กม.