พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

พระนครศรีอยุธยา

130.579

1

2

บางบาล

135.305

10

3

บางปะหัน

121.865

13

4

อุทัย

186.802

15

5

เสนา

205.567

20

6

นครหลวง

198.919

20

7

วังน้อย

219.191

20

8

มหาราช

120.159

25

9

บางปะอิน

229.098

28

10

ผักไห่

189.008

29

11

บางซ้าย

150.756

34

12

ภาชี

104.508

35

13

บางไทร

219.679

45

14

บ้านแพรก

39.087

53

15

ลาดบัวหลวง

199.928

65

16

ท่าเรือ

106.189

75

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 2,556.6 ตร.กม.