พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

598.744

0

2

เสนางคนิคม

526.000

81

3

ชานุมาน

555.840

78

4

พนา

235.000

47

5

หัวตะพาน

533.000

35

6

ปทุมราชวงศา

520.834

32

7

ลืออำนาจ

191.830

22

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 3,161.2 ตร.กม.